Hlasovanie o návrhu za člena Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami

Hlasovanie bolo ukončené.

S navrhnutím doc. Ing. arch. Zuzany Čerešňovej, PhD. za členku uvedenej rady: