Kontaktné informácie

Meno
Duchoň František, prof. Ing., PhD.
Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Telefón
02/6029 1349