Kontaktné informácie

Meno
Hudec Pavol, doc. Ing. CSc.
Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Adresa
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Telefón
02/5932 5499, 771