Kontaktné informácie

Meno
Pŕívarová Magdaléna, prof. Ing. CSc.
Vysoká škola
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
Adresa
Dolnozemská cesta 1, 852 19 Bratislava
Telefón
02/6729 1583