Odborové rady APVV

Rada pre technické vedy

Hlasovanie bolo ukončené.

Rada pre technické vedy. Hlasujte prosím najviac za 5 kandidátov.

Hlasovanie bolo ukončené.

Rada pre technické vedy - zahraničný nominant - Müller Miroslav, prof., Ing., Ph.D.

Osobnosť vedy a techniky

Hlasovanie bolo ukončené.

Osobnosť vedy a techniky. Prosíme hlasovať najviac za dvoch/jedného kandidátov/ta, príp. sa zdržať hlasovania.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Prosíme hlasovať za jedného kandidáta v každej vednej oblasti, príp. sa zdržať hlasovania.


Prírodné vedy

Hlasovanie bolo ukončené.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky - Prírodné vedy.

Technické vedy

Hlasovanie bolo ukončené.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky - Technické vedy.

Lekárske vedy

Hlasovanie bolo ukončené.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky - Lekárske vedy.

Pôdohospodárske vedy

Hlasovanie bolo ukončené.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky - Pôdohospodárske vedy.

Humanitné vedy

Hlasovanie bolo ukončené.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky - Humanitné vedy.

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Hlasovanie bolo ukončené.

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Prosíme hlasovať najviac za dvoch/jedného kandidátov/ta, príp. sa zdržať hlasovania.

Popularizátor vedy

Hlasovanie bolo ukončené.

Popularizátor vedy. Prosíme hlasovať najviac za dvoch/jedného kandidátov/ta, príp. sa zdržať hlasovania.

Vedecko-technický tím roka

Hlasovanie bolo ukončené.

Vedecko-technický tím roka. Môžete dať hlasy dvom/jednému tímom/tímu, prípadne sa zdržať hlasovania.