MenoVysoká škola
Putala Martin, doc. RNDr. PhD., predseda Rady VŠ Univerzita Komenského v Bratislave
Čekanová Anna, PhDr. PhD., podpredsedníčka Rady VŠ Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta
Nahálka Pavel, Ing. arch., PhD., podpredseda Rady VŠ Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
Baculíková Nina, Ing., PhD. Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Brestovič Tomáš, prof. Ing., PhD. Technická univerzita v Košiciach
Dostálová Katarína, MUDr. PhD. MPH Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Galdunová Helena, PaedDr. Mgr. PhD. Prešovská univerzita v Prešove
Hrmo Roman, prof. PaedDr. Ing., PhD., MBA Vysoká škola DTI
Hužvár Miroslav, RNDr. PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Jarina Roman, doc. Ing. PhD. Žilinská univerzita v Žiline
Karpat Andrej, JUDr. PhD. Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Kompan Jaroslav, Ing. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Koščová Jana, doc. MVDr., PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Krajčovičová Zdenka, RNDr. PhD. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva
Kulašíková Zuzana, PhDr. PhD. Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
Makar Róbert, doc. Mgr. art. ArtD. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Mašlárová Martina, Mgr. art., PhD. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Pajtášová Mariana, prof. RNDr. PhD. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Pavlovičová Gabriela, doc. PaedDr. PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pažický Peter, Mgr. art. ArtD. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
Polačko Jozef, PhDr. ThLic. Ing., PhD., MBA Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešov
Sedláček Jaromír, prof. PaedDr. PhD: Katolícka univerzita v Ružomberku
Šejnoha Bohumil, Ing. mult., MSc. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Šimková Danica, Ing. Akadémia umení v Banskej Bystrici
Škrinár Tomáš, JUDr., PhD. Akadémia policajného zboru v Bratislave
Soták Roman, doc. RNDr. PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Stanko Štefan, prof. Ing., PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
Šulek Rastislav, doc. Mgr. Ing., PhD. Technická univerzita vo Zvolene
Tajtáková Mária, doc. Ing., PhD. Vysoká škola manažmentu
Tóth János, prof. RNDr., PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
Tóth Marián, doc. Ing. PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tumpach Miloš, prof. Ing. PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
Varga Peter, doc. JUDr. PhD. Trnavská univerzita v Trnave
Višňovský Ján, doc. PhDr., PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave