Kontaktné informácie

Meno
Kováčová Natália, doc. PhDr., PhD.
Vysoká škola
Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
Adresa
Richterova 1171, 925 21 Sládkovičovo
Telefón
032/7400 104