Kontaktné informácie

Meno
Marcinčák Slavomír, prof. MVDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín
Adresa
Komenského 73, 041 81 Košice
Telefón
02/5727 6429