Kontaktné informácie

Meno
Tománek Pavol, prof. PaedDr. PhDr. ThDr., PhD., MBA, MHA
Vysoká škola
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ústav sociálnych štúdií
Adresa
Námestie 1. mája 1, 811 02 Bratislava
Telefón
035/3260 650