Kontaktné informácie

Meno
Hovanec Michal, doc. Ing., PhD.,Ing.-Paed. IGIP
Vysoká škola
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Katedra leteckého inžinierstva
Adresa
Rampová 7, 041 21 Košice
Telefón