Kontaktné informácie

Meno
Hužvár Miroslav, RNDr. PhD., predseda RRF
Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Adresa
Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
Telefón
02/4820 8814