Kontaktné informácie

Meno
Varga Peter, doc. JUDr. PhD.
Vysoká škola
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva
Adresa
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Telefón