Kontaktné informácie

Meno
Soták Roman, doc. RNDr. PhD., podpredseda RVŠ SR
Vysoká škola
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Adresa
Šrobárova 2, 041 54 Košice
Telefón
055/7274 321