Kontaktné informácie

Meno
Dostálová Katarína, MUDr., PhD., MPH
Vysoká škola
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva
Adresa
Limbová 12, 833 03 Bratislava
Telefón
051/7562 484