Kontaktné informácie

Meno
Krajčovičová Zdenka, doc, RNDr. PhD., MPH, predsedníčka RVTU
Vysoká škola
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Adresa
Študentská 2, 911 50 Trenčín
Telefón