Kontaktné informácie

Meno
Patkoló Ladislav, Mgr. art., ArtD.
Vysoká škola
Vysoká škola múzických umení, Hudobná a tanečná fakulta
Adresa
Zochova 1, 813 01 Bratislava
Telefón
037/6408 698