Kontaktné informácie

Meno
Stanko Štefan, prof. Ing., PhD., predseda RVV
Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Adresa
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Telefón
02/5249 7196