Kontaktné informácie

Meno
Šejnoha Bohumil, Ing. mult., PhD., MSc.
Vysoká škola
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav bezpečnostných vied, Katedra ekonomiky a bezpečnosti v doprave
Adresa
Košťova 1 , 040 01 Košice
Telefón
048/4320 211