Kontaktné informácie

Meno
Pavlovičová Gabriela, doc. PaedDr. PhD.
Vysoká škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky, Katedra matematiky
Adresa
Tr.A.Hlinku 1, 949 01 Nitra
Telefón