Kontaktné informácie

Meno
Tóth János, prof. RNDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
Adresa
Bratislavská cesta 3322 , 945 01 Komárno
Telefón
037/6414164