Kontaktné informácie

Meno
Šimková Danica, Ing.
Vysoká škola
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení
Adresa
Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Telefón
045/5206 325