Kontaktné informácie

Meno
Polačko Jozef, doc. PhDr. ThLic. Ing., PhD., MBA
Vysoká škola
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Adresa
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
Telefón
02/9014 9323