Kontaktné informácie

Meno
Šulek Rastislav, doc. Mgr. Ing., PhD., predseda LK
Vysoká škola
Technická univerzita vo Zvolene
Adresa
T.G.Masaryka 24, 960 01 Zvolen
Telefón
02/6820 4501