Kontaktné informácie

Meno
Sidak Mikuláš, prof., DrSc.
Vysoká škola
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, Ústav verejnej správy
Adresa
Furdekova 16, 851 04 Bratislava
Telefón
055/234 2119, 234 2211