Kontaktné informácie

Meno
Putala Martin, doc. RNDr. PhD., predseda RVŠ SR
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Adresa
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
Telefón
044/4304 693