Kontaktné informácie

Meno
Galdunová Helena, PaedDr. Mgr. PhD.
Vysoká škola
Prešovská univerzita v Prešove
Adresa
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
Telefón
055/602 6187