Kontaktné informácie

Meno
Nahálka Pavel, Ing. arch., PhD.
Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav architektúry občianskych budov
Adresa
nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava
Telefón