Stiahnuť

74 Stiahnutí

Naposledy aktualizované: 11/2015

Náhľad
06. Dotazník k správe o stave výskumu a vývoja v SR za rok 2014 s vyhodnotením úspešnosti a efektívnosti grantových schém na podporu výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov