Stiahnuť

140 Stiahnutí

Naposledy aktualizované: 08/2016

Náhľad
1. Pripomienky Rady vysokých škôl k „Dlhodobému zámeru vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2016 – 2020“.