Stiahnuť

119 Stiahnutí

Naposledy aktualizované: 01/2019

Náhľad
Uznesenie predsedníctva RVŠ SR k voľbe užšieho okruhu kandidátov na člena Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo za Radu vysokých škôl SR.