Stiahnuť

424 Stiahnutí

Naposledy aktualizované: 05/2017

Náhľad
1. Závery rozporového konania k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.