Stiahnuť

132 Stiahnutí

Naposledy aktualizované: 12/2017

Náhľad
12. Pripomienky Rady pre vedu, techniku a umenie pri RVŠ SR k Návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018