Stiahnuť

73 Stiahnutí

Naposledy aktualizované: 12/2015

Náhľad
17. Národná grantová schéma na podporu stážových pobytov študentov, doktorandov a postdoktorandov – ako sa zapojiť? – prezentácia Ing. Róberta Szaba, PhD., riaditeľa Odboru implementácie štátnej politiky, európ.a medzin.iniciatív výsk.a vývoja MŠVVaŠ SR