Stiahnuť

416 Stiahnutí

Naposledy aktualizované: 09/2013

Náhľad
2. Návrh kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania; Spôsob hodnotenia súboru kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému kvality