Stiahnuť

24 Stiahnutí

Naposledy aktualizované: 06/2019

Náhľad
Spoločné vyhlásenie RVŠ a ŠRVŠ k ustanoveniam, ktoré boli včlenené bez konzultácie s orgánmi reprezentácie vysokých škôl či odbornou verejnosťou do zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zo dňa 13. mája 2019.