Stiahnuť

90 Stiahnutí

Naposledy aktualizované: 12/2014

Náhľad
6. Vyjadrenie RVŠ SR k návrhu na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR a návrhu na vymenovanie predsedu a podpredsedu Akreditačnej komisie