Stiahnuť

61 Stiahnutí

Naposledy aktualizované: 12/2014

Náhľad
_10. Podpora výskumu a vývoja v kontexte RIS3 SK a Horizontu 2020 – prezentácia zo zasadnutia Rady pre vedu a techniku 3. marca 2014 v Bratislave