Stiahnuť

12 Stiahnutí

Naposledy aktualizované: 12/2007

Náhľad
Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov