Stiahnuť

51 Stiahnutí

Naposledy aktualizované: 04/2020

Náhľad
Pripomienky Rady vysokých škôl k procesu pripomienkového konania a novele Zákona o vysokých školách pripravovanej v súvislosti s riešením situácie vyvolanej pandemickým ochorením COVID-19