Stiahnuť

18 Stiahnutí

Naposledy aktualizované: 04/2023

Náhľad
Uznesenia Rady vysokých škôl SR prerokované na zasadnutí RVŠ 30. 03. 2023 a schválené predsedníctvom RVŠ 31. 03. 2023