Kontaktné informácie

Meno
Pajtášová Mariana, prof. RNDr. PhD.
Vysoká škola
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Adresa
I.Krasku 491/30, 020 01 Púchov
Telefón
042/2851819