Kontaktné informácie

Meno
Putala Martin, doc. RNDr. PhD., predseda Rady VŠ
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
Telefón
02/6029 6323, 02/6029 6337