Kontaktné informácie

Meno
Sedláková Iveta, Ing., PhD.
Vysoká škola
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Adresa
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Telefón
051/7581 798