Kontaktné informácie

Meno
Alcnauer Július, PaedDr. PhD.
Vysoká škola
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Adresa
Konštantínova 16, 080 01 Prešov
Telefón
051/7470 608