Kontaktné informácie

Meno
Bachratý Hynek, RNDr. PhD.
Vysoká škola
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatky
Adresa
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Telefón
041/5134 127