Kontaktné informácie

Meno
Bolibruchová Dana, prof. Ing., PhD.
Vysoká škola
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta
Adresa
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Telefón
041/5132 757, 2772