Kontaktné informácie

Meno
Brník Andrej, Mgr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
Adresa
Nám. J.Herdu 2, 917 01 Trnava
Telefón
033/5565 462