Kontaktné informácie

Meno
Buleca Ján, doc. Ing. MVDr. PhD.
Vysoká škola
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
Adresa
Němcovej 32, 040 01 Košice
Telefón
055/6022 141