Kontaktné informácie

Meno
Csiba Peter, RNDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita J. Selyeho v Komárne, Fakulta ekonómie a informatiky
Adresa
Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
Telefón
035/3260 777