Kontaktné informácie

Meno
Dolný Jaroslav, JUDr. Ing., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Adresa
Kováčska 26, 040 01 Košice
Telefón